Trường : THPT Krông Ana
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 19/02/2024

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Ngô Văn Huynh 0 0
Phạm Thị Hoa Tiên TOÁN_HT 10A6(4), 10A11(4) 8 8
Đặng Tuấn Bình TOÁN_HT 12A8(2) 2 2
Trần Đại Lộc TOÁN_HT 11A10(4) 4 4
Cao Bá Hảo TOÁN_HT 10A9(2) 2 2
Cao Thị Vân TOÁN_HT 12A11(4) 4 4
Nguyễn Tuấn Anh TOÁN_HT 12A10(4) 4 4
Bùi Công Tuấn 0 0
Trần Xuân Minh Thức TOÁN_HT 12A9(2) 2 2
Bùi Thị Ngọc An TOÁN_HT 11A3(4) 4 4
Ngô Văn Thắng 0 0
Nguyễn Thị Thu Hà 0 0
Hồ Thị Thanh Thúy 0 0
Phạm Ngọc Nam 0 0
Cao Quyết Thắng 0 0
Phạm Thái Sơn 0 0
Nguyễn Thanh Sơn 0 0
Nguyễn Văn Dũng 0 0
Đặng Văn Hiếu 0 0
Nguyễn Phi Khanh 0 0
Đinh Thị Bích Đào 0 0
Cao Thị Quế 0 0
Lê Quang Chánh 0 0
Phan Vũ Đại Huynh 0 0
Nguyễn Thị Thùy Trang 0 0
Phạm Văn Ninh 0 0
Nguyễn Công Hồng Nhật 0 0
Nguyễn Thị Phương HÓA_HT 12A3(2) 2 2
Nguyễn Công Hiếu 0 0
Nguyễn Quang Bát 0 0
Huỳnh Văn Tiến 0 0
Triệu My 0 0
Nguyễn Văn Tú 0 0
Nguyễn Văn Mạnh 0 0
Lê Thị Mỹ Hiến 0 0
Nguyễn Thành Sang 0 0
Nguyễn Xuân Hạ 0 0
Huỳnh Thị Hiệp Đức 0 0
Hrinh Kbuôr 0 0
Trần Thị Hằng 0 0
Hoàng Hương Thảo 0 0
Tô Thị Bảy 0 0
Dương Thị Lệ Hòa 0 0
Hồ Thị Mỹ Dung VĂN_HT 12A9(2), 12A10(2) 4 4
Nguyễn Thị Hà VĂN_HT 12A11(2) 2 2
Nguyễn Thị Hồng 0 0
Trần Xuân Trường 0 0
Phạm Thị Hương 0 0
Ngọc Anh Êban VĂN_HT 12A8(2) 2 2
Phạm Thị Lê 0 0
Trịnh Tấn Ngọ ĐỊA_HT 12A5(2), 12A7(2), 12A8(2) 6 6
Nguyễn Sơn Hải ĐỊA_HT 12A9(2), 12A10(2) 4 4
Nguyễn Thị Lan Anh 0 0
Nguyễn Thị Thuận ĐỊA_HT 12A11(2) 2 2
Trương Minh Đức SỬ_HT 12A5(2), 12A9(2), 12A10(2) 6 6
Vương Thị Xuân Ba SỬ_HT 12A7(2), 12A8(2), 12A11(2) 6 6
Nguyễn Đình Cảnh 0 0
Bùi Thị Ngọc Tú GDCD_HT 12A5(2), 12A8(2) 4 4
Phạm Văn Tiền 0 0
Trần Thị Lệ Hằng GDCD_HT 12A9(2), 12A10(2), 12A11(2) 6 6
Nguyễn Đức Lễ NN_HT 10A9(2), 11A3(4), 11A10(2) 8 8
Hoàng Kim Khương NN_HT 10A11(4) 4 4
Nguyễn Văn Quỳnh NN_HT 12A3(4), 12A5(2), 12A8(2), 12A10(2), 12A11(4) 14 14
Nguyễn Thị Nga NN_HT 11A9(2) 2 2
HĐốc Bkrông NN_HT 10A10(4), 11A2(2), 11A4(4), 11A5(4) 14 14
Trương Chí Quyết 0 0
Tạ Thị Lợi NN_HT 12A4(2), 12A7(2), 12A9(2) 6 6
Phan Đăng Trung GDTC 12A1(2), 12A3(2) 4 4
Phan Xuân Thịnh GDQPAN 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1) 15 15
Ngô Sỹ San GDTC 12A2(2) 2 2
Nguyễn Văn Nghĩa GDTC 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A10(2), 10A11(2) 12 12
Hoàng Nhật Nam GDTC 11A2(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2), 12A10(2), 12A11(2) 14 14
Phạm Đình Thiên GDQPAN 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A10(1), 12A11(1) 17 17
Nguyễn Viết Phúc GDTC 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2) 16 16
Đặng Đức Cường GDTC 11A1(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A8(2), 11A9(2), 11A10(2), 12A4(2), 12A5(2) 16 16

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by School Timetable System 4.0 on 17-02-2024

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website : www.tinhocnhatruong.vn