Trường : THPT Krông Ana
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 19/02/2024

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10A1 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
10A2 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
10A3 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
10A4 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
10A5 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
10A6 GDTC(2), GDQPAN(1), TOÁN_HT(4) 7
10A7 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
10A8 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
10A9 GDTC(2), GDQPAN(1), TOÁN_HT(2), NN_HT(2) 7
10A10 GDTC(2), GDQPAN(1), NN_HT(4) 7
10A11 GDTC(2), GDQPAN(1), TOÁN_HT(4), NN_HT(4) 11
11A1 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
11A2 GDTC(2), GDQPAN(1), NN_HT(2) 5
11A3 GDTC(2), GDQPAN(1), TOÁN_HT(4), NN_HT(4) 11
11A4 GDTC(2), GDQPAN(1), NN_HT(4) 7
11A5 GDTC(2), GDQPAN(1), NN_HT(4) 7
11A6 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
11A7 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
11A8 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
11A9 GDTC(2), GDQPAN(1), NN_HT(2) 5
11A10 GDTC(2), GDQPAN(1), TOÁN_HT(4), NN_HT(2) 9
12A1 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
12A2 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
12A3 GDTC(2), GDQPAN(1), NN_HT(4), HÓA_HT(2) 9
12A4 GDTC(2), GDQPAN(1), NN_HT(2) 5
12A5 GDTC(2), GDQPAN(1), NN_HT(2), SỬ_HT(2), ĐỊA_HT(2), GDCD_HT(2) 11
12A6 GDTC(2), GDQPAN(1) 3
12A7 GDTC(2), GDQPAN(1), NN_HT(2), SỬ_HT(2), ĐỊA_HT(2) 9
12A8 GDTC(2), GDQPAN(1), TOÁN_HT(2), VĂN_HT(2), NN_HT(2), SỬ_HT(2), ĐỊA_HT(2), GDCD_HT(2) 15
12A9 GDTC(2), GDQPAN(1), TOÁN_HT(2), VĂN_HT(2), NN_HT(2), SỬ_HT(2), ĐỊA_HT(2), GDCD_HT(2) 15
12A10 GDTC(2), GDQPAN(1), TOÁN_HT(4), VĂN_HT(2), NN_HT(2), SỬ_HT(2), ĐỊA_HT(2), GDCD_HT(2) 17
12A11 GDTC(2), GDQPAN(1), TOÁN_HT(4), VĂN_HT(2), NN_HT(4), SỬ_HT(2), ĐỊA_HT(2), GDCD_HT(2) 19

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by School Timetable System 4.0 on 17-02-2024

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website : www.tinhocnhatruong.vn