CHI BỘ ĐẢNG

CHI BỘ TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA

(Chi Ủy nhiệm kì 2010-2015)

Chi bộ trường THPT Krông Ana được thành lập từ năm 1999 theo quyết định số 38/QĐ/TV, ngày 8 tháng 9 năm 1999 của Ban thường vụ Huyện uỷ huyện Krông Ana với 10 đ/c đảng viên và 2 đ/c cấp uỷ. Từ đó đến nay Chi bộ đã trải qua 4 nhiệm kỳ với sự phát triển không ngừng về số lượng cũng như chất lượng. Cụ thể sự trưởng thành qua từng thời kỳ như sau:

Nhiệm kỳ thứ nhất ( 1999 – 2002):

Cấp uỷ 2 đ/c:  đ/c Nguyễn Viết Đồng – Bí thư; đ/c Võ Thị Thanh Tuyền – Phó bí thư

Số đảng viên: 12

Xếp loại chi bộ: “Trong sạch vững mạnh” 3 năm liền.

Nhiệm kỳ thứ hai ( 2002 – 2005):

Cấp uỷ 3 đ/c:  đ/c Nguyễn Viết Đồng – Bí thư; đ/c Võ Thị Thanh Tuyền – Phó bí thư; đ/c Võ Trung Dũng – uỷ viên.

Số đảng viên: 15

Xếp loại chi bộ: “Trong sạch vững mạnh” 2 năm.

Nhiệm kỳ thứ ba (2005– 2010):

Cấp uỷ 3 đ/c:  đ/c Nguyễn Viết Đồng – Bí thư; đ/c Nguyễn Thị Ty – Phó bí thư; đ/c Dương Thị Thanh – uỷ viên, đến giữa nhiệm kỳ thay đ/c Phan Đăng Trung (do đ/c Dương Thị Thanh chuyển công tác) .

Số đảng viên: 19. Sau khi tách chi bộ trường THPT Phạm Văn Đồng, số đảng viên còn lại 15.

Xếp loại chi bộ: “Trong sạch vững mạnh” 5 năm liền. Được bằng khen do Ban thường vụ Tỉnh uỷ cấp.

Nhiệm kỳ thứ tư (2010– 2015):

Cấp uỷ 3 đ/c:  đ/c Võ Trung Dũng – Bí thư; đ/c Nguyễn Thị Ty – Phó bí thư; đ/c Phan Đăng Trung – uỷ viên.

Số đảng viên: 18

Xếp loại chi bộ: “Trong sạch vững mạnh” năm 2010

Nhiệm kỳ thứ năm (2015– 2020)

Từ 2015– 2016 : Cấp uỷ 5 đ/c:  đ/c Nguyễn Chơn Ủy – Bí thư; đ/c Vương Xuân Hồng – Phó bí thư; đ/c Phan Đăng Trung – Phó bí thư; đ/c Nguyễn Văn Mạnh – ủy viên; đ/c Nguyễn Thị Phương – ủy viên

Từ 2016– 2020 : Cấp uỷ 5 đ/c:  đ/c Vương Xuân Hồng – Bí thư; đ/c Ngô Văn Huynh – Phó bí thư; đ/c Phan Đăng Trung – Phó bí thư; đ/c Nguyễn Văn Mạnh – ủy viên; đ/c Nguyễn Thị Phương – ủy viên.

Nhiệm kỳ thứ sáu (2020– nay)

Số đảng viên: 36

Cấp uỷ 5 đ/c:  đ/c Vương Xuân Hồng – Bí thư; đ/c Ngô Văn Huynh – Phó bí thư; đ/c Phan Đăng Trung – ủy viên; đ/c Nguyễn Thị Phương – ủy viên; đ/c Nguyễn Công Hồng Nhật – ủy viên.

Đến nay chi bộ Trường THPT Krông Ana đã từng bước lớn mạnh, mỗi đảng viên đều gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao, hầu hết đảng viên đều giữ những cương vị quan trọng trong trường, thành tích của chi bộ lãnh đạo ngày càng được khẳng định, trường THPT Krông Ana không những khang trang về cơ sở vật chất mà còn lớn mạnh về chất lượng dạy và học. Tuy nhiên để giữ vững và phát huy ngày càng tốt hơn thành tích đã đạt được, chi bộ trường THPT Krông Ana cần nỗ lực hơn nữa trong lãnh đạo về mọi mặt trong đó cần chú trọng cân đối giữa dạy chữ & dạy người.