TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 20 (17/01/22 đến 23/01/22)

Hôm nay là Thứ Ba ngày 18/01/22

Buổi sáng Buổi chiều
- Kiểm tra học kỳ I trên OLM như sau: + Môn Lịch sử 10,11, 12 tiết 1 + Môn Sinh học 10, 11, 12 tiết 2 + Môn Công nghệ 10 tiết 3 - Tiết 3 học khối 11, 12 nghỉ ôn tập(Môn nào chưa hoàn thành chương trình chủ động thông báo học sinh học) - Hoàn thành nhập điểm Kiểm tra thường xuyên vào Smas: Giáo viên bộ môn - Giáo viên chủ nhiệm dự kiến xếp loại Hạnh kiểm học sinh(Gửi giáo viên bộ môn lấy ý kiến) - Họp Huyện uỷ: Bí thư - Giao ban từ 14 giờ tại trường: Phó hiệu trưởng, Ban Chấp hành Đoàn, Giáo viên chủ nhiệm - Bàn giao công tác Kế toán từ 15 giờ: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng Văn phòng, Kế toán - Khoá cột điểm kiểm tra thường xuyên