TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 43 (27/06/22 đến 03/07/22)

Hôm nay là Thứ Năm ngày 30/06/22

Buổi sáng Buổi chiều
- Đón đoàn Kiểm tra thi tốt nghiệp của Sở GD và ĐT: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng