TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 26 (26/02/24 đến 03/03/24)

Hôm nay là Thứ Tư ngày 28/02/24

Buổi sáng Buổi chiều
- Nộp đề thi HSG 10/3 (Lớp 10: Vật lí, Hóa học, Địa lí, Tiếng Anh, GDKT và PL; lớp 11: Toán, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử) - Nộp máy tính xách tay về BTC kỳ thi HSG Olympic 10/3 (Thầy Ngô Thắng) - Họp liên tịch (HT, PHT, Thư ký, Đại diện BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, TTCM, TPCM, TTVP) từ 9h30 - Dạy và học theo TKB - Dạy và học theo TKB