BẢNG VÀNG THI ĐẠI HỌC (THPT QG) CÁC NĂM

CÁC HS CÓ ĐIỂM THI CAO NHẤT

(Điểm thi ĐH (THPT QG) tùy thuộc vào mức độ khó của đề trong năm đó, so sánh điểm giữa các năm chỉ là tương đối. HS có thông tin gửi vào email ngvdmail@gmail.com để thống kê được đầy đủ hơn.)
TT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
NĂM
KHỐI
ĐIỂM
 1 
 Nguyễn Tiến Dũng 
 12A1 
 2017 
 A 
 28.55 
 2 
 Trần Thị Lan 
 12A1 
 2017 
 B 
 28.25 
 3 
 Đỗ Thanh Bình 
 12A1 
 2017 
 A 
 27.85 
 4 
 Võ Thị Hà 
 12A4 
 2017 
 B 
 27.55 
 5 
 Nguyễn Thị Hải Vân 
 12A1 
 2013 
 B 
 27.5 
 6 
 Nguyễn Đức Lân 
 12A1 
 2013 
 B 
 27.5 
 7 
 Nguyễn Minh Trí 
 12A2 
 2017 
 A 
 27.5 
 8 
 Ngô Thanh Liêm 
 12A1 
 2017 
 A 
 27.45 
 9 
 Phạm Huy Hoàng 
  
 2015 
 A 
 27.25 
 10 
 Phạm Tấn Duy 
 12A1 
 2017 
 B 
 27.1 
 11 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 B 
 27 
 12 
 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
 12A1 
 2013 
 B 
 27 
 13 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 B 
 27 
 14 
 Lê Tôn Bảo 
  
 2015 
 B 
 27 
 15 
 Nguyễn Đăng Quyền 
  
 2015 
 A 
 27 
 16 
 Nguyễn Đức Huy 
 12A1 
 2017 
 A 
 26.8 
 17 
 Nguyễn Thị Bảo Hân 
 12A10 
 2019 
  B0 
 26.65 
 18 
 Võ Quỳnh Mai 
 12A1 
 2017 
 A 
 26.6 
 19 
 Bùi Đặng Hồng Duyên 
 12A10 
 2019 
  B0 
 26.55 
 20 
 Nguyễn Trọng Nhân 
 12A1 
 2013 
 A 
 26.5 
 21 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 A 
 26.5 
 22 
 Phạm Sơn Hải 
 12A1 
 2017 
 C 
 26.5 
 23 
 Nguyễn Thế Phong 
 12A1 
 2018 
 A0 
 26.5 
 24 
 Võ Trung Quân 
 12A1 
 2017 
 A 
 26.45 
 25 
 Trần Thị Thuỳ Trang 
 12A4 
 2017 
 A1 
 26.4 
 26 
 La Ngọc Trung 
 12A1 
 2013 
 b 
 26.25 
 27 
 Nguyễn Ngọc Ánh 
  
 2015 
 A 
 26.25 
 28 
 Nguyễn Diệu Hiền 
  
 2015 
 B 
 26.25 
 29 
 Nguyễn Thị Thanh 
 12A2 
 2017 
 C 
 26.25 
 30 
 Trần Thanh Nam 
  
 2016 
 A 
 26.15 
 31 
 Hoàng Thị Quỳnh Trâm 
 12A1 
 2017 
 B 
 26.1 
 32 
 Trần Thanh Sang 
  
 2016 
 B 
 26.05 
 33 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 A 
 26 
 34 
 Phạm Thị Hoa Tiên 
 12A 
 1997 
 A 
 26 
 35 
 La Ngọc Trung 
 12A1 
 2013 
 a 
 26 
 36 
 Bùi Thị Huyền 
 12a1 
 2014 
 A 
 26 
 37 
 Lê Quang Huy 
  
 2015 
 A 
 26 
 38 
 Nguyễn Giáng My 
  
 2015 
 B 
 26 
 39 
 Mai Phương Anh 
 12A1 
 2017 
 D 
 25.85 
 40 
 Đặng Thị Kiều Trinh 
 12A1 
 2017 
 A 
 25.85 
 41 
 Lương Thị Hằng 
 12A2 
 2017 
 A 
 25.85 
 42 
 Nguyễn Thị Thu Uyên 
 12A1 
 2018 
 A0 
 25.8 
 43 
 Phạm Việt Phong 
 12A4 
 2017 
 A 
 25.75 
 44 
 Văn Thị Kim Dung 
  
 2016 
 B 
 25.7 
 45 
 Nguyễn Thị Phương Thảo 
 12A1 
 2017 
 A 
 25.7 
 46 
 Nguyễn Đức Duy 
 12A1 
 2017 
 B 
 25.65 
 47 
 Hồ Thu Trang 
 12A1 
 2017 
 B 
 25.55 
 48 
 Cao Thị Thu Thủy 
 12A1 
 2013 
 B 
 25.5 
 49 
 Đoàn Mạnh Hùng 
  
 2016 
 A 
 25.45 
 50 
 Nguyễn Hoàng Dương 
 12A1 
 2017 
 A 
 25.35 
 51 
 Đặng Nhật Yến 
  
 2015 
 A1 
 25.25 
 52 
 Lê Duy Long 
 12A1 
 2017 
 A1 
 25.2 
 53 
 Nguyễn Thị Thương 
 12A1 
 2017 
 D 
 25.2 
 54 
 Lại Quốc Huy 
 12A2 
 2017 
 B 
 25.15 
 55 
 Nguyễn Đại Hoàng 
 12A10 
 2019 
 D15 
 25.15 
 56 
 Trần Hải Hoài Ân 
 12A10 
 2019 
  D0 
 25.1 
 57 
 Nguyễn Thị Vy 
 12A2 
 2017 
 B 
 25.05 
 58 
 Lê Thị Hằng Nga 
 12A1 
 2018 
 A0 
 25.05 
 59 
 Hoàng Hồng Sơn 
 12A6 
 2019 
  B0 
 25.05 
 60 
 Nguyễn Thị Thanh Hoa 
 12A10 
 2019 
  B0 
 25.05 
 61 
 Vũ Thị Trang 
 12A6 
 2019 
  D0 
 25.05 
 62 
 Huỳnh Thị Minh Hằng 
 12A1 
 2011 
 B 
 25 
 63 
 Nguyễn Thị Thu Hạnh 
 12A2 
 2011 
 B 
 25 
 64 
 Nguyễn Thị Thu Hiền 
 12A 
 2007 
 A 
 25 
 65 
 Nguyễn Đức Lân 
 12a1 
 2013 
 A 
 25 
 66 
 Nguyễn Trọng Nhân 
 12A1 
 2013 
 B 
 25 
 67 
 Bùi Ái Hoàng Duyên 
  
 2015 
 A 
 25 
 68 
 Lê Thị Mỹ Hạnh 
  
 2015 
 B 
 25 
 69 
 Nguyễn Thanh Hùng 
  
 2015 
 A 
 25 
 70 
 Phùng Thị Kiều Trinh 
  
 2015 
 C 
 25 
 71 
 Phạm Hữu Phúc 
 12A10 
 2019 
  A1 
 25 
 72 
 Nguyễn Thị Tiển 
 12A2 
 2017 
 A 
 24.95 
 73 
 Đỗ Thị Thắm 
 12A7 
 2017 
 A 
 24.95 
 74 
 Hồ Thị Như Quỳnh 
 12A1 
 2017 
 A1 
 24.9 
 75 
 Trần Quốc Khánh 
 12A4 
 2017 
 A 
 24.9 
 76 
 Nguyễn Thị Ngọc Tuệ 
 12A4 
 2017 
 B 
 24.9 
 77 
 Lưu Khánh Vĩnh 
  
 2016 
 A 
 24.85 
 78 
 Vũ Đình Thụ 
 12A2 
 2017 
 A 
 24.85 
 79 
 Huỳnh Huy Hoàng 
 12A10 
 2019 
  A0 
 24.85 
 80 
 Phan Minh Hưng 
 12A1 
 2017 
 A 
 24.8 
 81 
 Phạm Đình Quang 
 12A3 
 2017 
 A 
 24.8 
 82 
 Hồ Đăng Vinh 
 12A4 
 2017 
 A 
 24.8 
 83 
 Nguyễn Văn Tuấn 
 12A1 
 2013 
 A 
 24.75 
 84 
 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 
  
 2015 
 B 
 24.75 
 85 
 Nguyễn Đức Mạnh 
  
 2015 
 A 
 24.75 
 86 
 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 
  
 2015 
 B 
 24.75 
 87 
 Phạm Thị Thuỳ Trang 
  
 2015 
 C 
 24.75 
 88 
 Vũ Thị Huyền 
 12A1 
 2017 
 A1 
 24.75 
 89 
 Lê Thị Thương 
 12A1 
 2017 
 A 
 24.75 
 90 
 Vũ Văn Minh 
 12A4 
 2017 
 A 
 24.75 
 91 
 Trần Thị Hạnh 
 12A1 
 2017 
 B 
 24.7 
 92 
 Nguyễn Phúc Nghĩa 
  
 2016 
 A 
 24.65 
 93 
 Trần Ngọc Hoàng Nguyên 
 12A1 
 2017 
 D 
 24.65 
 94 
 Trần Nhật Huy 
 12A5 
 2017 
 A 
 24.65 
 95 
 Hoàng Đình Tuấn 
  
 2016 
 B 
 24.6 
 96 
 Trần Ngọc Nguyên 
 12A3 
 2017 
 B 
 24.6 
 97 
 Nguyễn Thị Hương 
 12A2 
 2011 
 A 
 24.5 
 98 
 Cao Thị Thu Thủy 
 12A1 
 2013 
 A 
 24.5 
 99 
 Cao Xuân Nhật 
 12a12 
 2014 
 B 
 24.5 
 100 
 Lê Trọng Hòa 
 12a1 
 2014 
 A 
 24.5