BẢNG VÀNG THI ĐẠI HỌC (THPT QG) CÁC NĂM

CÁC HS CÓ ĐIỂM THI CAO NHẤT

(Điểm thi ĐH (THPT QG) tùy thuộc vào mức độ khó của đề trong năm đó, so sánh điểm giữa các năm chỉ là tương đối. HS có thông tin gửi vào email ngvdmail@gmail.com để thống kê được đầy đủ hơn.)
TT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
NĂM
KHỐI
ĐIỂM
 1 
 Nguyễn Tiến Dũng 
 12A1 
 2017 
 A 
 28.55 
 2 
 Hồ Đăng Quang 
 12A7 
 2024 
 C0 
 28.5 
 3 
 Nguyễn Kim Ngân 
 12A5 
 2020 
 A0 
 28.3 
 4 
 Trần Thị Lan 
 12A1 
 2017 
 B 
 28.25 
 5 
 Trần Thị Phương Mây 
 12A11 
 2020 
 A0 
 28.15 
 6 
 Trần Mạnh Tuấn 
 12A10 
 2024 
 C0 
 28 
 7 
 Trần Huyền Sương 
 12A2 
 2024 
 C0 
 28 
 8 
 Đỗ Thanh Bình 
 12A1 
 2017 
 A 
 27.85 
 9 
 Võ Nguyễn Hồng Hoa 
 12A1 
 2020 
 C0 
 27.75 
 10 
 Nguyễn Thị Thắm 
 12A6 
 2022 
 C0 
 27.75 
 11 
 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 
 12A5 
 2020 
 B0 
 27.7 
 12 
 Võ Thị Hà 
 12A4 
 2017 
 B 
 27.55 
 13 
 Nguyễn Thị Hải Vân 
 12A1 
 2013 
 B 
 27.5 
 14 
 Nguyễn Đức Lân 
 12A1 
 2013 
 B 
 27.5 
 15 
 Nguyễn Minh Trí 
 12A2 
 2017 
 A 
 27.5 
 16 
 Võ Nguyễn Huyền My 
 12A2 
 2022 
 C0 
 27.5 
 17 
 Lê Thị Ngọc Ly 
 12A8 
 2024 
 C0 
 27.5 
 18 
 Ngô Thanh Liêm 
 12A1 
 2017 
 A 
 27.45 
 19 
 Trần Linh Nhi 
 12A5 
 2020 
 A0 
 27.45 
 20 
 Phạm Huy Hoàng 
  
 2015 
 A 
 27.25 
 21 
 Nguyễn Huy Hoàng 
 12A10 
 2021 
 C0 
 27.25 
 22 
 Nguyễn Phương Lam 
 12A1 
 2021 
 B0 
 27.2 
 23 
 Nguyễn Thị Khánh Huyền 
 12A2 
 2021 
 D0 
 27.15 
 24 
 Phạm Tấn Duy 
 12A1 
 2017 
 B 
 27.1 
 25 
 Phạm Thị Yến Nhi 
 12A1 
 2022 
 A1 
 27.05 
 26 
 Lê Đình Minh Thư 
 12A1 
 2022 
 A1 
 27.05 
 27 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 B 
 27 
 28 
 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
 12A1 
 2013 
 B 
 27 
 29 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 B 
 27 
 30 
 Lê Tôn Bảo 
  
 2015 
 B 
 27 
 31 
 Nguyễn Đăng Quyền 
  
 2015 
 A 
 27 
 32 
 Lê Thị Ngân Tuyền 
 12A1 
 2021 
 C0 
 27 
 33 
 Trịnh Thị Phương Linh 
 12A2 
 2022 
 C0 
 27 
 34 
 Nguyễn Mạnh Như Tường 
 12A1 
 2022 
 A0 
 27 
 35 
 Trần Thị Liễu Trinh 
 12A11 
 2024 
 C0 
 27 
 36 
 Kiều Thị Kim Hạnh 
 12A7 
 2024 
 C0 
 27 
 37 
 Nguyễn Phước Quý Châu 
 12A1 
 2021 
 D0 
 26.95 
 38 
 Trần Thị Mai Huyền 
 12A5 
 2020 
 A0 
 26.85 
 39 
 Phạm Thị Mỹ Sương 
 12A5 
 2020 
 A0 
 26.85 
 40 
 Hoàng Thị Ngọc Thanh 
 12A5 
 2020 
 A0 
 26.85 
 41 
 Nguyễn Đức Huy 
 12A1 
 2017 
 A 
 26.8 
 42 
 Trần Vương Linh 
 12A2 
 2023 
 A1 
 26.8 
 43 
 Lý Thị Nhung 
 12A8 
 2022 
 C0 
 26.75 
 44 
 Lê Thị Thu Uyên 
 12A3 
 2023 
 C0 
 26.75 
 45 
 Lãnh Phương Vi 
 12A7 
 2024 
 C0 
 26.75 
 46 
 Nguyễn Thị Bảo Hân 
 12A10 
 2019 
  B0 
 26.65 
 47 
 Võ Quỳnh Mai 
 12A1 
 2017 
 A 
 26.6 
 48 
 Nguyễn Minh Vũ 
 12A2 
 2021 
 A0 
 26.6 
 49 
 Hồng Anh Dũng 
 12A1 
 2022 
 A0 
 26.6 
 50 
 Hoàng Thị Kim Cúc 
 12A1 
 2022 
 A0 
 26.6 
 51 
 Bùi Đặng Hồng Duyên 
 12A10 
 2019 
  B0 
 26.55 
 52 
 Trịnh Quốc Cường 
 12A3 
 2020 
 A0 
 26.55 
 53 
 Phan Thuý Huyền 
 12A5 
 2020 
 A1 
 26.55 
 54 
 Phan Thị Thanh Tuyền 
 12A1 
 2021 
 D0 
 26.55 
 55 
 Thuỷ Hồng Phát 
 12A1 
 2021 
 D0 
 26.55 
 56 
 Nguyễn Trọng Nhân 
 12A1 
 2013 
 A 
 26.5 
 57 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 A 
 26.5 
 58 
 Phạm Sơn Hải 
 12A1 
 2017 
 C 
 26.5 
 59 
 Nguyễn Thế Phong 
 12A1 
 2018 
 A0 
 26.5 
 60 
 Trần Thị Mỹ Duyên 
 12A2 
 2021 
 A1 
 26.5 
 61 
 Trương Hoàng Thắng 
 12A9 
 2021 
 C0 
 26.5 
 62 
 Phan Thị Ly 
 12A2 
 2022 
 C0 
 26.5 
 63 
 Võ Phan Tiến Đạt 
 12A1 
 2023 
 A0 
 26.5 
 64 
 Nguyễn Ngọc Minh Thư 
 12A6 
 2023 
 C0 
 26.5 
 65 
 Võ Trung Quân 
 12A1 
 2017 
 A 
 26.45 
 66 
 Lê Quang Phúc 
 12A1 
 2022 
 A0 
 26.45 
 67 
 Đặng Lan Anh 
 12A1 
 2024 
 D7 
 26.45 
 68 
 Trần Thị Thuỳ Trang 
 12A4 
 2017 
 A1 
 26.4 
 69 
 Huỳnh Thị Ý Nhi 
 12A3 
 2020 
 A0 
 26.4 
 70 
 Đặng Huyền Phương 
 12A1 
 2023 
 D0 
 26.4 
 71 
 Nguyễn Thanh Mai 
 12A5 
 2020 
 D0 
 26.3 
 72 
 Phan Quỳnh Như 
 12A1 
 2021 
 D0 
 26.3 
 73 
 Trần Quốc Tâm 
 12A2 
 2024 
 A0 
 26.3 
 74 
 La Ngọc Trung 
 12A1 
 2013 
 b 
 26.25 
 75 
 Nguyễn Ngọc Ánh 
  
 2015 
 A 
 26.25 
 76 
 Nguyễn Diệu Hiền 
  
 2015 
 B 
 26.25 
 77 
 Nguyễn Thị Thanh 
 12A2 
 2017 
 C 
 26.25 
 78 
 Hồ Thị Minh Thư 
 12A9 
 2021 
 C0 
 26.25 
 79 
 Bùi Khắc Chung 
 12A9 
 2021 
 C0 
 26.25 
 80 
 Nguyễn Quang Trường 
 12A1 
 2023 
 C0 
 26.25 
 81 
 Đoàn Thị Tâm 
 12A10 
 2023 
 C0 
 26.25 
 82 
 Nguyễn Thị Thanh Trầm 
 12A2 
 2024 
 D7 
 26.25 
 83 
 Phạm Thị Hà Uyên 
 12A7 
 2024 
 C0 
 26.25 
 84 
 Cao Triệu Vỹ 
 12A1 
 2024 
 B0 
 26.25 
 85 
 Đỗ Minh Phương 
 12A2 
 2024 
 A1 
 26.25 
 86 
 Phạm Minh Khuê 
 12A7 
 2024 
 D0 
 26.2 
 87 
 Nguyễn Huyền Anh 
 12A1 
 2024 
 A0 
 26.2 
 88 
 Trần Thanh Nam 
  
 2016 
 A 
 26.15 
 89 
 Bùi Quỳnh Hoa 
 12A3 
 2020 
 A1 
 26.15 
 90 
 Lê Việt Anh 
 12A1 
 2023 
 D0 
 26.15 
 91 
 Lê Ý Nhi 
 12A1 
 2023 
 A1 
 26.15 
 92 
 Nguyễn Đại Phú Sang 
 12A1 
 2023 
 A0 
 26.15 
 93 
 Hoàng Thị Quỳnh Trâm 
 12A1 
 2017 
 B 
 26.1 
 94 
 Nguyễn Tấn Công 
 12A5 
 2020 
 B0 
 26.1 
 95 
 Nguyễn Bích Trâm 
 12A2 
 2022 
 D0 
 26.1 
 96 
 Phạm Ngọc Hải 
 12A1 
 2022 
 A0 
 26.1 
 97 
 Trần Thanh Sang 
  
 2016 
 B 
 26.05 
 98 
 Huỳnh Đức Thuận 
 12A5 
 2020 
 A0 
 26.05 
 99 
 Nguyễn Thị Hải Lý 
 12A1 
 2022 
 A0 
 26.05 
 100 
 Trần Tiểu My 
 12A2 
 2024 
 D0 
 26.05