TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 23 (20/01/20 đến 26/01/20)

Hôm nay là Thứ Hai ngày 20/01/20

Buổi sáng Buổi chiều
-Học sinh nghỉ tết Nguyễn đán Canh Tý: Từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (Tức từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý) - Lãnh đạo, văn phòng làm việc theo nhiệm vụ - Giáo viên làm việc theo Kế hoạch tổ Chuyên môn - Lãnh đạo, văn phòng làm việc theo nhiệm vụ - Giáo viên làm việc theo Kế hoạch tổ Chuyên môn