TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 41 (27/05/19 đến 02/06/19)

Hôm nay là Thứ Hai ngày 27/05/19

Buổi sáng Buổi chiều
- Khối 12, học theo TKB mới tại Website - Họp chuẩn bị thi THPT QG và tuyển sinh vào 10 lúc 8 giờ: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, TKHĐ, Văn phòng(C.Thuỷ, C.Như, C.Trang), T.Thành - Hạn cuối nộp Báo cáo thành tích và Minh chứng thi đua, khen thưởng về TKHĐ - Bổ sung Kế hoạch tuần sau 10 giờ sáng - Họp chi bộ từ 13 giờ 30 phút: Đảng viên - Hội nghị Cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng lúc 14 giờ 45: Đại biểu Sở GD(5), Cấp uỷ, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, CTCĐ, BTĐ, TKHĐ, TTCM, TTVP, Mời đại diện BTTND