TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 48 (15/07/19 đến 21/07/19)

Hôm nay là Thứ Ba ngày 16/07/19

Buổi sáng Buổi chiều
- Họp huyện uỷ: PBT-T.Trung; - Họp hội đồng xét tuyển sinh vào 10 lúc 8 giờ: HĐTS - Làm việc theo Kế hoạch