TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 14 (04/12/23 đến 10/12/23)

Hôm nay là Thứ Sáu ngày 08/12/23

Buổi sáng Buổi chiều
- Rà soát các tồn đọng tài chính năm 2023 báo cáo về Hiệu trưởng: Kế toán, các bộ phận liên quan - Tập huấn BMT 2 ngày(8-9/12/2023): Phó hiệu trưởng(T.Trung), T.Cao Thắng - Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành điểm danh tháng 11 vào SMAS