TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 37 (16/05/22 đến 22/05/22)

Hôm nay là Thứ Hai ngày 16/05/22

Buổi sáng Buổi chiều
- Kiểm tra học kỳ 2 khối 10,11 theo lịch; - Lớp ôn tập thi tốt nghiệp học buổi sáng theo TKB mới; - Viên chức, người lao động chủ động làm mã định danh cá nhân tại đội quản lý hành chính công an huyện(Mang theo: CCCD/CMND, Hộ khẩu, Thẻ BHYT,BHXH, Giấy phép lái xe,... để tích hợp) - Bổ sung và điều chỉnh KHT: Hiệu trưởng - Tiết 1: GVCN 12 hướng dẫn học sinh kiểm dò và ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Dạy và học khối 12 theo TKB số 14 từ tiết 2(Mới)