Thông báo điểm xét tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019.

Thông báo điểm xét tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019.

Lượt xem:

Căn cứ chỉ tiêu được giao (420 học sinh) và quy chế tuyển sinh; Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2018 “V/v chuẩn y điểm chuẩn tuyển sinh và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT tổ chức xét tuyển năm học 2018-2019”. Trường THPT Krông Ana thông báo điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách trúng tuyển [...]
Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

Lượt xem:

Thực hiện các văn bản chỉ đạo: Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 25/5/2014 bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh. Kế hoạch số 2775/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của UBND Tỉnh Đắk Lắk về việc [...]
Thông báo chuyển tên miền

Thông báo chuyển tên miền

Lượt xem:

Từ ngày 01/05/2017, website http://thptkrongana.edu.vn ngừng hooạt động, trang tin điện tử của trường THPT Krông Ana chuyển thành http://c3krongana.daklak.edu.vn [...]
Trang 4 / 4«1234