Lịch bồi dưỡng Mô đun 6,7,8(Hoàn thành trước 17/5/2023)

Xem: Tải:

Phân công coi kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II năm học 2022-2023

Xem: Tải:

File in TKB số 18 (áp dụng từ 01/05/2023)

Xem: Tải:

Thông báo nhận chế độ học sinh năm học 2022-2023(HK2-ND86)

Xem: Tải:

Lịch kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II năm học 2022-2023

Xem: Tải:

File in TKB số 17 (áp dụng từ 24/4/2023)

Xem: Tải:

Kế hoạch hoàn thành thời gian năm học 2022-2023

Xem: Tải:

Quyết định thành lập Đoàn sinh hoạt chuyên môn cụm 6 năm học 2022-2023

Xem: Tải:

File in TKB số 16 (áp dụng từ 17/04/2023)

Xem: Tải:

File in TKB số 15 (áp dụng từ ngày 03/04/2023)

Xem: Tải:

File in TKB số 14 (áp dụng từ ngày 27/03/2023)

Xem: Tải:

Trang 2 / 35«12345 » 102030...Cuối »