Các công văn hướng dẫn tổ chức dạy học sau 15/9/2021 tại tỉnh Đắk Lắk

Xem: Tải:


BẢNG ĐÁNH GIÁ VÙNG NGUY CƠ COVID-19 CẬP NHẬT LÚC 19 GIỜ NGÀY 12/09/2021

Công văn từ UBND tỉnh Đắk Lắk:

Công văn từ Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đắk Lắk:

Công văn từ UBND huyện Krông Ana: