Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2022-2023

Xem: Tải:

File in TKB số 6 (áp dụng từ 5/12/2022)

Xem: Tải:

Thời khoá biểu Trải nghiệm hướng nghiệp lần 2(Tháng 12-2022)

Xem: Tải:

Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nam HS năm học 2022-2023

Xem: Tải:

Điều lệ Kỳ thi Olympic truyền thống 10–3 tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Xem: Tải:

QĐ thành lập các tổ chuyên môn, văn phòng năm học 2022-2023

Xem: Tải: