Đáp án các môn sinh, sử, địa, văn khối 10,11

Xem: Tải:

Đáp án bài kiểm tra KHXH lớp 12 cuối kì I

Xem: Tải:

Đáp án môn Vật lí, Hóa học khối 10,11

Xem: Tải:

Đáp án bài KHTN cuối kì1

Xem: Tải:

Đáp án môn Toán 12-kiểm tra cuối kì 1

Xem: Tải:

Đáp án KTĐG cuối kì 1 môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12

Xem: Tải:

Phân công coi kiểm tra cuối kì 1 năm học 2020-2021

Xem: Tải:

Hướng dẫn dạy thêm, học thêm của Sở GD và ĐT Đắk Lắk

Xem: Tải:

Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn tham gia ngày 22-12-2020

Xem: Tải:

Thông báo v/v sử dụng thư viện điện tử

Xem: Tải:

Lịch kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020-2021

Xem: Tải:

Kế hoạch KTHK 1 khối 12 của Sở GD và ĐT ĐắkLắk (28,29,30/12/2020)

Xem: Tải: