Video hướng dẫn vào học lớp học ảo và thông báo thay đổi thời gian tập huấn

Xem: Tải:


Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 1191/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 16/8/2021 về việc thông báo Lịch tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên trung học và giáo dục thường xuyên năm 2021. Tuy nhiên, do các giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có lịch tiêm phòng Vắc-xin Covid-19, vì vậy, Sở GDĐT thông báo khẩn đến các đơn vị về việc thay đổi thời gian bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn chuyên môn hè 2021, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Chỉ thay đổi thời gian tập huấn đối với Chuyên đề 1 “Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, trung tâm” (theo file đính kèm).
  2. Sở GDĐT gửi các đơn vị link tham khảo “Hướng dẫn đăng nhập vào lớp học ảo” để tham gia bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn chuyên môn hè 2021: