Trường THPT Krông Ana tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2023 được tổ chức nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2020 – 2030” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trường THPT CÓ 41 cán bộ giáo viên và 384 HS tham gia.