LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA
Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2 - Kiểm tra học kỳ 2 khối 12 môn Ngữ văn - Học sinh 12 kiểm tra dữ liệu thi THPT Quốc gia (Sau KTHK) - HS khối 10, 11 nghỉ học thứ 2 đến thứ 6 - Trực: Thầy Huynh, Cô Hiền, Chú Trọng - Dạy bù học thêm khối 10, 11 những môn chưa đủ 14 tuần (Báo LĐ trực)- Cả tuần - Chấm bài KTHK2 môn Ngữ văn lúc 13 giờ 30 (Tổ Ngữ văn) - Hoàn thành nhập thông tin xét Tốt nghiệp THPT; - Trực: Thầy Huynh, Cô Hiền, Chú Trọng
Thứ 3 - Họp giáo viên coi kiểm tra Hk2 lúc 6 giờ 50 - Kiểm tra học kỳ 2 khối 12 môn Toán, Tiếng Anh - Trực: Thầy Mạnh, Cô Thủy, Chú Liêm - Chấm bài KTHK2 môn Toán, Tiếng Anh lúc 14 giờ - Trực: Thầy Mạnh, Cô Thủy, Chú Liêm
Thứ 4 - Nghỉ lễ 10-3 - Trực: Thầy Trung, Cô Trang, Chú Trọng - Nghỉ lễ 10-3 - Trực: Thầy Trung, Cô Trang, Chú Trọng
Thứ 5 - Họp giáo viên coi kiểm tra Hk2 lúc 6 giờ 50 - Kiểm tra học kỳ 2 khối 12 môn KHTN - Trực: Thầy Huynh, Cô Hiền, Chú Liêm - Chấm bài KTHK2 môn Lý, Hóa, Sinh từ 14 giờ - Trực: Thầy Huynh, Cô Hiền, Chú Liêm
Thứ 6 - Họp giáo viên coi kiểm tra Hk2 lúc 6 giờ 50 - Kiểm tra học kỳ 2 khối 12 môn KHXH - Trực: Thầy Mạnh, Cô Như, Chú Trọng - Chấm bài KTHK2 môn Sử, Địa, GDCD lúc 14 giờ - Trực: Thầy Mạnh, Cô Như, Chú Trọng
Thứ 7 - Học theo TKB 10, 11, 12 - Hoàn thành nhập điểm HK2 khối 12 vào smas trước 10 giờ; - Nhận TKB mới; - Trực: Thầy Trung, Chú Liêm, Cô Quế - Họp CMHS 12 lúc 14 giờ (LĐ, GVCN, CMHS 12) - Trực: Thầy Trung, Chú Liêm, Cô Quế
Chủ nhật - Đi tham quan đúng 6 giờ xe xuất phát; - Trực: Chú Trọng, Thầy Huynh - Trực: Chú Trọng, Thầy Huynh