TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 33 (30/03/20 đến 05/04/20)
Hôm nay là Thứ Bảy ngày 04/04/2020
ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG TRỰC TUYẾN


Tìm

ĐTB HK 1 NH 2019 - 2020
TT
HS
LỚP
HK 1
 1 
 Nguyễn Kim Ngân 
 12A5 
 9.4 
 2 
 Trần Linh Nhi 
 12A5 
 9.1 
 3 
 Lê Đình Minh Thư 
 10A1 
 9.0 
 4 
 Nguyễn Thị Thu Hằng 
 11A1 
 9.0 
 5 
 Phan Thị Thanh Tuyền 
 11A1 
 9.0 
 6 
 Nguyễn Phước Quý Châu 
 11A1 
 8.9 
 7 
 Phan Quỳnh Như 
 11A1 
 8.9 
 8 
 Trần Thị Mai Huyền 
 12A5 
 8.9 
 9 
 Hồng Anh Dũng 
 10A1 
 8.8 
 10 
 Trần Trực 
 10A1 
 8.8 
 11 
 LÊ THỊ LANH 
 10A2 
 8.8 
 12 
 DƯƠNG ĐÔNG PHƯƠNG 
 10A2 
 8.8 
 13 
 Thuỷ Hồng Phát 
 11A1 
 8.8 
 14 
 Trần Phan Quốc 
 11A1 
 8.8 
 15 
 Bùi Thị Hồng Thắm 
 11A1 
 8.8 
 16 
 Nguyễn Thị Khánh Huyền 
 11A2 
 8.8 
 17 
 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 
 12A5 
 8.8 
 18 
 Nguyễn Thanh Mai 
 12A5 
 8.8 
 19 
 Nguyễn Thị Quý An 
 10A1 
 8.7 
 20 
 Đinh Hoàng Thuận 
 10A1 
 8.7 
 21 
 Nguyễn Quỳnh Trâm 
 10A1 
 8.7 
 22 
 TRẦN NHƯ HIỀN 
 10A2 
 8.7 
 23 
 HỒ THỊ MỸ PHƯƠNG 
 10A2 
 8.7 
 24 
 Huỳnh Xuân Hải 
 11A1 
 8.7 
 25 
 Nguyễn Phương Lam 
 11A1 
 8.7 
 26 
 Lâm Thị Phương Thảo 
 11A1 
 8.7 
 27 
 Lê Thị Ngọc Bích 
 11A2 
 8.7 
 28 
 Hoàng Lê Diệu Hương 
 11A2 
 8.7 
 29 
 Trương Hoàng Thắng 
 11A9 
 8.7 
 30 
 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 
 12A1 
 8.7 
 31 
 Hồ Thu Sương 
 12A5 
 8.7 
 32 
 Huỳnh Đức Thuận 
 12A5 
 8.7 
 33 
 Đặng Thị Tường Vy 
 12A5 
 8.7 
 34 
 Hoàng Thị Kim Cúc 
 10A1 
 8.6 
 35 
 Nguyễn Thái An 
 11A1 
 8.6 
 36 
 Nguyễn Thị Ái Nhi 
 11A1 
 8.6 
 37 
 Lê Thị Ngân Tuyền 
 11A1 
 8.6 
 38 
 Nguyễn Tấn Công 
 12A5 
 8.6 
 39 
 Hoàng Thị Kim Loan 
 12A5 
 8.6 
 40 
 Phạm Thị Mỹ Sương 
 12A5 
 8.6 
 41 
 Dương Thị Kim Trang 
 12A5 
 8.6 
 42 
 Võ Thị Mỹ Duyên 
 10A1 
 8.5 
 43 
 Nguyễn Trần Khánh Linh 
 10A1 
 8.5 
 44 
 ĐẶNG TUẤN NGỌC AN 
 10A2 
 8.5 
 45 
 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN 
 10A2 
 8.5 
 46 
 LÊ THỊ MỸ HẠNH 
 10A2 
 8.5 
 47 
 NGUYỄN BÍCH TRÂM 
 10A2 
 8.5 
 48 
 Lê Văn Cường 
 11A1 
 8.5 
 49 
 Võ Huy Hoàng 
 11A1 
 8.5 
 50 
 Nguyễn Ngọc Diệu Linh 
 11A1 
 8.5 
 51 
 Nguyễn Thị My 
 11A1 
 8.5 
 52 
 Lê Mai Phương 
 11A1 
 8.5 
 53 
 Trần Thị Mỹ Duyên 
 11A2 
 8.5 
 54 
 Nguyễn Như Ngọc 
 11A2 
 8.5 
 55 
 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 
 11A2 
 8.5 
 56 
 Nguyễn Đăng Trường 
 11A2 
 8.5 
 57 
 Lê Quang Vũ 
 11A2 
 8.5 
 58 
 Nguyễn Minh Vũ 
 11A2 
 8.5 
 59 
 Nguyễn Bá Trường Giang 
 11A3 
 8.5 
 60 
 ĐINH THỊ KIỀU OANH 
 12A1 
 8.5 
 61 
 Lữ Nguyên Hoài Nương 
 12A3 
 8.5 
 62 
 Đỗ Bảo Ngọc 
 12A5 
 8.5 
 63 
 Hoàng Thị Ngọc Thanh 
 12A5 
 8.5 
 64 
 Lý Ngọc Thanh Tú 
 12A5 
 8.5 
 65 
 Trần Phong Nghĩa 
 12A8 
 8.5 
 66 
 Đinh Thị Thanh Hằng 
 10A1 
 8.4 
 67 
 Trịnh Thị Hằng 
 10A1 
 8.4 
 68 
 Nguyễn Thị Hải Lý 
 10A1 
 8.4 
 69 
 Nguyễn Mạnh Như Tường 
 10A1 
 8.4 
 70 
 VÕ NGUYỄN HUYỀN MY 
 10A2 
 8.4 
 71 
 TRẦN THỊ MỸ THƯƠNG 
 10A2 
 8.4 
 72 
 Nguyễn Văn Trường 
 11A1 
 8.4 
 73 
 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 
 12A1 
 8.4 
 74 
 NGÔ HỒ PHƯƠNG OANH 
 12A1 
 8.4 
 75 
 Huỳnh Thị Ý Nhi 
 12A3 
 8.4 
 76 
 Nguyễn Thị Tường Vi 
 12A3 
 8.4 
 77 
 Phạm Thị Yến Nhi 
 10A1 
 8.3 
 78 
 Võ Thị Vi 
 10A1 
 8.3 
 79 
 HỒ VIẾT ĐẠT 
 10A2 
 8.3 
 80 
 NGUYỄN THỊ HÀ 
 10A2 
 8.3 
 81 
 NGUYỄN THỊ PHÚC 
 10A2 
 8.3 
 82 
 NGUYÊN THỊ HÂN 
 10A6 
 8.3 
 83 
 Nguyễn Văn Cường 
 11A1 
 8.3 
 84 
 Hoàng Hải Đăng 
 11A1 
 8.3 
 85 
 Nguyễn Đức Anh Tài 
 11A1 
 8.3 
 86 
 Lê Thị Thùy Trang 
 11A1 
 8.3 
 87 
 Trần Thị Cẩm Ly 
 11A2 
 8.3 
 88 
 Hoàng Thị Thu Ngân 
 11A2 
 8.3 
 89 
 Vũ Thị Lâm Oanh 
 11A2 
 8.3 
 90 
 Cao Kiều Trang 
 11A2 
 8.3 
 91 
 Lê Thị Thuận 
 11A7 
 8.3 
 92 
 Bùi Quỳnh Hoa 
 12A3 
 8.3 
 93 
 Trần Hà Kiều Oanh 
 12A3 
 8.3 
 94 
 Nguyễn Ngọc Thuý 
 12A3 
 8.3 
 95 
 Nguyễn Thị Vân 
 12A3 
 8.3 
 96 
 Nguyễn Thị Thu Hiền 
 12A5 
 8.3 
 97 
 Phan Thuý Huyền 
 12A5 
 8.3 
 98 
 Hoàng Thị Phương 
 12A11 
 8.3 
 99 
 Nguyễn Thị Thúy An 
 10A1 
 8.2 
 100 
 Phạm Ngọc Hải 
 10A1 
 8.2 
 101 
 Nguyễn Dương Hà Ny 
 10A1 
 8.2 
 102 
 LÊ PHƯỚC ÁNH 
 10A5 
 8.2 
 103 
 PHẠM PHÚ DŨNG 
 10A6 
 8.2 
 104 
 Nguyễn Anh Châu 
 11A1 
 8.2 
 105 
 Trần Thị Hồng Hạnh 
 11A1 
 8.2 
 106 
 Nguyễn Minh Hiếu 
 11A1 
 8.2 
 107 
 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 
 11A1 
 8.2 
 108 
 Đặng Viết Trung 
 11A1 
 8.2 
 109 
 Trần Thị Minh Nga 
 11A2 
 8.2 
 110 
 Ngô Quỳnh Như 
 11A2 
 8.2 
 111 
 Lê Thị Ngọc Chi 
 11A6 
 8.2 
 112 
 Ngô Thị Hương Trà 
 11A6 
 8.2 
 113 
 Hồ Thị Hồng Ngọc 
 11A10 
 8.2 
 114 
 Dương Văn Thủy Tiên 
 11A10 
 8.2 
 115 
 ĐẶNG THỊ DIỆP 
 12A1 
 8.2 
 116 
 LÊ THỊ HOA 
 12A1 
 8.2 
 117 
 VÕ NGUYỄN HỒNG HOA 
 12A1 
 8.2 
 118 
 NGUYỄN KHÁNH LINH 
 12A1 
 8.2 
 119 
 PHẠM THỊ PHƯƠNG NA 
 12A1 
 8.2 
 120 
 TRẦN THỊ NA 
 12A1 
 8.2 
 121 
 Nguyễn Thị Phương Trinh 
 12A3 
 8.2 
 122 
 Lộ Thị Kiều My 
 12A5 
 8.2 
 123 
 Nguyễn Tiến Phát 
 12A5 
 8.2 
 124 
 Phan Thị Thuỳ Vân 
 12A5 
 8.2 
 125 
 Hoàng Thị Yên 
 12A5 
 8.2 
 126 
 Trần Thị Phương Mây 
 12A11 
 8.2 
 127 
 Nguyễn Phan Ý Nhi 
 10A1 
 8.1 
 128 
 Trần Nguyễn Dạ Ni 
 10A1 
 8.1 
 129 
 Lê Quang Phúc 
 10A1 
 8.1 
 130 
 VÕ MINH HOÀNG 
 10A2 
 8.1 
 131 
 NGUYỄN LÊ TẤN CHIẾN 
 10A5 
 8.1 
 132 
 PHẠM THANH PHONG 
 10A6 
 8.1 
 133 
 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 
 10A7 
 8.1 
 134 
 Phạm Tấn Đạt 
 11A1 
 8.1 
 135 
 Thái Thị Thanh An 
 11A2 
 8.1 
 136 
 Lê Thị Bình 
 11A2 
 8.1 
 137 
 NGUYỄN THỊ HẰNG 
 12A1 
 8.1 
 138 
 ĐOÀN THỊ THỦY TIÊN 
 12A1 
 8.1 
 139 
 Nguyễn Tuấn Anh 
 12A3 
 8.1 
 140 
 Trịnh Thị Duyên 
 12A3 
 8.1 
 141 
 Nguyễn Thị Sương 
 12A3 
 8.1 
 142 
 Hoàng Ngọc Khánh Tường 
 12A3 
 8.1 
 143 
 Phạm Thị Mỹ An 
 10A1 
 8.0 
 144 
 Phùng Minh Gia Bảo 
 10A1 
 8.0 
 145 
 Đoàn Minh Khôi 
 10A1 
 8.0 
 146 
 Hồ Đắc Nguyệt Minh 
 10A1 
 8.0 
 147 
 Đoàn Minh Nhật 
 10A1 
 8.0 
 148 
 Vũ Thị Thảo 
 10A1 
 8.0 
 149 
 NGUYỄN QUỲNH GIANG 
 10A2 
 8.0 
 150 
 PHAN THỊ LY 
 10A2 
 8.0 
 151 
 ĐÀO TRẦN NGỌC QUỲNH 
 10A2 
 8.0 
 152 
 PHAN THỊ CÚC 
 10A5 
 8.0 
 153 
 Phan Xuân Đạt 
 11A1 
 8.0 
 154 
 La Thị Thu Hiền 
 11A1 
 8.0 
 155 
 Nguyễn Thị Uyên Thi 
 11A2 
 8.0 
 156 
 Trần Văn Trình 
 11A3 
 8.0 
 157 
 Lê Văn Hoà 
 11A4 
 8.0 
 158 
 Trần Thị Như Quỳnh 
 11A4 
 8.0 
 159 
 Phạm Thị Thanh Trúc 
 11A5 
 8.0 
 160 
 Trần Thị Thúy Bình 
 11A6 
 8.0 
 161 
 Nguyễn Thị Nhân 
 11A6 
 8.0 
 162 
 Phạm Thị Mai Linh 
 11A7 
 8.0 
 163 
 LÊ ĐÌNH BẢO DOANH 
 12A1 
 8.0 
 164 
 ĐỖ THỊ THÚY HIỀN 
 12A1 
 8.0 
 165 
 DƯƠNG TRẦN CÔNG HUẾ 
 12A1 
 8.0 
 166 
 VŨ LÊ PHƯƠNG THẢO 
 12A1 
 8.0 
 167 
 TRẦN THỊ KIỀU THI 
 12A1 
 8.0 
 168 
 VĂN HÀ NỮ UYÊN 
 12A1 
 8.0 
 169 
 Lê Thị Ngọc Ánh 
 12A3 
 8.0 
 170 
 Đặng Trương Hải Bằng 
 12A3 
 8.0 
 171 
 Trịnh Quốc Cường 
 12A3 
 8.0 
 172 
 Hồ Thị Hiền 
 12A3 
 8.0 
 173 
 Nguyễn Trung Hiếu 
 12A3 
 8.0 
 174 
 Nguyễn Thị Thu Trang 
 12A3 
 8.0 
 175 
 Nguyễn Tuấn 
 12A3 
 8.0 
 176 
 Hồ Viết Vũ 
 12A3 
 8.0 
 177 
 Trần Thị Kim Linh 
 12A5 
 8.0 
 178 
 Bùi Ngọc Nguyên 
 12A5 
 8.0 
 179 
 Nguyễn Hoàng Phong 
 12A5 
 8.0 
 180 
 Nguyễn Như Thuỳ 
 12A5 
 8.0 
TT
HS
LỚP
N
Đ
 1 
 Nguyễn Tiến Dũng 
 12A1 
 2017 
 28.55 
 2 
 Trần Thị Lan 
 12A1 
 2017 
 28.25 
 3 
 Đỗ Thanh Bình 
 12A1 
 2017 
 27.85 
 4 
 Võ Thị Hà 
 12A4 
 2017 
 27.55 
 5 
 Nguyễn Thị Hải Vân 
 12A1 
 2013 
 27.5 
 6 
 Nguyễn Đức Lân 
 12A1 
  
 27.5 
 7 
 Nguyễn Minh Trí 
 12A2 
 2017 
 27.5 
 8 
 Ngô Thanh Liêm 
 12A1 
 2017 
 27.45 
 9 
 Phạm Huy Hoàng 
  
 2015 
 27.25 
 10 
 Phạm Tấn Duy 
 12A1 
 2017 
 27.1 
 11 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 27 
 12 
 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
 12A1 
 2013 
 27 
 13 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 27 
 14 
 Lê Tôn Bảo 
  
 2015 
 27 
 15 
 Nguyễn Đăng Quyền 
  
 2015 
 27 
 16 
 Nguyễn Đức Huy 
 12A1 
 2017 
 26.8 
 17 
 Nguyễn Thị Bảo Hân 
 12A10 
 2019 
 26.65 
 18 
 Võ Quỳnh Mai 
 12A1 
 2017 
 26.6 
 19 
 Bùi Đặng Hồng Duyên 
 12A10 
 2019 
 26.55 
 20 
 Nguyễn Trọng Nhân 
 12A1 
 2013 
 26.5 
 21 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 26.5 
 22 
 Phạm Sơn Hải 
 12A1 
 2017 
 26.5 
 23 
 Nguyễn Thế Phong 
 12A1 
 2018 
 26.5 
 24 
 Võ Trung Quân 
 12A1 
 2017 
 26.45 
 25 
 Trần Thị Thuỳ Trang 
 12A4 
 2017 
 26.4 
 26 
 La Ngọc Trung 
 12A1 
 2013 
 26.25 
 27 
 Nguyễn Ngọc Ánh 
  
 2015 
 26.25 
 28 
 Nguyễn Diệu Hiền 
  
 2015 
 26.25 
 29 
 Nguyễn Thị Thanh 
 12A2 
 2017 
 26.25 
 30 
 Trần Thanh Nam 
  
 2016 
 26.15 
 31 
 Hoàng Thị Quỳnh Trâm 
 12A1 
 2017 
 26.1 
 32 
 Trần Thanh Sang 
  
 2016 
 26.05 
 33 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 26 
 34 
 Phạm Thị Hoa Tiên 
 12A 
 1997 
 26 
 35 
 La Ngọc Trung 
 12A1 
 2013 
 26 
 36 
 Bùi Thị Huyền 
 12a1 
 2014 
 26 
 37 
 Lê Quang Huy 
  
 2015 
 26 
 38 
 Nguyễn Giáng My 
  
 2015 
 26 
 39 
 Mai Phương Anh 
 12A1 
 2017 
 25.85 
 40 
 Đặng Thị Kiều Trinh 
 12A1 
 2017 
 25.85 
 41 
 Lương Thị Hằng 
 12A2 
 2017 
 25.85 
 42 
 Nguyễn Thị Thu Uyên 
 12A1 
 2018 
 25.8 
 43 
 Phạm Việt Phong 
 12A4 
 2017 
 25.75 
 44 
 Văn Thị Kim Dung 
  
 2016 
 25.7 
 45 
 Nguyễn Thị Phương Thảo 
 12A1 
 2017 
 25.7 
 46 
 Nguyễn Đức Duy 
 12A1 
 2017 
 25.65 
 47 
 Hồ Thu Trang 
 12A1 
 2017 
 25.55 
 48 
 Cao Thị Thu Thủy 
 12A1 
 2013 
 25.5 
 49 
 Đoàn Mạnh Hùng 
  
 2016 
 25.45 
 50 
 Nguyễn Hoàng Dương 
 12A1 
 2017 
 25.35 
 51 
 Đặng Nhật Yến 
  
 2015 
 25.25 
 52 
 Lê Duy Long 
 12A1 
 2017 
 25.2 
 53 
 Nguyễn Thị Thương 
 12A1 
 2017 
 25.2 
 54 
 Lại Quốc Huy 
 12A2 
 2017 
 25.15 
 55 
 Nguyễn Đại Hoàng 
 12A10 
 2019 
 25.15 
 56 
 Trần Hải Hoài Ân 
 12A10 
 2019 
 25.1 
 57 
 Nguyễn Thị Vy 
 12A2 
 2017 
 25.05 
 58 
 Lê Thị Hằng Nga 
 12A1 
 2018 
 25.05 
 59 
 Hoàng Hồng Sơn 
 12A6 
 2019 
 25.05 
 60 
 Nguyễn Thị Thanh Hoa 
 12A10 
 2019 
 25.05 
 61 
 Vũ Thị Trang 
 12A6 
 2019 
 25.05 
 62 
 Huỳnh Thị Minh Hằng 
 12A1 
 2011 
 25 
 63 
 Nguyễn Thị Thu Hạnh 
 12A2 
 2011 
 25 
 64 
 Nguyễn Thị Thu Hiền 
 12A 
 2007 
 25 
 65 
 Nguyễn Đức Lân 
 12a1 
 2013 
 25 
 66 
 Nguyễn Trọng Nhân 
 12A1 
 2013 
 25 
 67 
 Bùi Ái Hoàng Duyên 
  
 2015 
 25 
 68 
 Lê Thị Mỹ Hạnh 
  
 2015 
 25 
 69 
 Nguyễn Thanh Hùng 
  
 2015 
 25 
 70 
 Phùng Thị Kiều Trinh 
  
 2015 
 25 
 71 
 Phạm Hữu Phúc 
 12A10 
 2019 
 25 
 72 
 Nguyễn Thị Tiển 
 12A2 
 2017 
 24.95 
 73 
 Đỗ Thị Thắm 
 12A7 
 2017 
 24.95 
 74 
 Hồ Thị Như Quỳnh 
 12A1 
 2017 
 24.9 
 75 
 Trần Quốc Khánh 
 12A4 
 2017 
 24.9 
 76 
 Nguyễn Thị Ngọc Tuệ 
 12A4 
 2017 
 24.9 
 77 
 Lưu Khánh Vĩnh 
  
 2016 
 24.85 
 78 
 Vũ Đình Thụ 
 12A2 
 2017 
 24.85 
 79 
 Huỳnh Huy Hoàng 
 12A10 
 2019 
 24.85 
 80 
 Phan Minh Hưng 
 12A1 
 2017 
 24.8 
 81 
 Phạm Đình Quang 
 12A3 
 2017 
 24.8 
 82 
 Hồ Đăng Vinh 
 12A4 
 2017 
 24.8 
 83 
 Nguyễn Văn Tuấn 
 12A1 
 2013 
 24.75 
 84 
 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 
  
 2015 
 24.75 
 85 
 Nguyễn Đức Mạnh 
  
 2015 
 24.75 
 86 
 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 
  
 2015 
 24.75 
 87 
 Phạm Thị Thuỳ Trang 
  
 2015 
 24.75 
 88 
 Vũ Thị Huyền 
 12A1 
 2017 
 24.75 
 89 
 Lê Thị Thương 
 12A1 
 2017 
 24.75 
 90 
 Vũ Văn Minh 
 12A4 
 2017 
 24.75 
 91 
 Trần Thị Hạnh 
 12A1 
 2017 
 24.7 
 92 
 Nguyễn Phúc Nghĩa 
  
 2016 
 24.65 
 93 
 Trần Ngọc Hoàng Nguyên 
 12A1 
 2017 
 24.65 
 94 
 Trần Nhật Huy 
 12A5 
 2017 
 24.65 
 95 
 Hoàng Đình Tuấn 
  
 2016 
 24.6 
 96 
 Trần Ngọc Nguyên 
 12A3 
 2017 
 24.6 
 97 
 Nguyễn Thị Hương 
 12A2 
 2011 
 24.5 
 98 
 Cao Thị Thu Thủy 
 12A1 
 2013 
 24.5 
 99 
 Cao Xuân Nhật 
 12a12 
 2014 
 24.5 
 100 
 Lê Trọng Hòa 
 12a1 
 2014 
 24.5 
TT
CÁ NHÂN/TỔ CHỨC
THỜI ĐIỂM
TIỀN/TẶNG PHẨM
 1 
 Cựu học sinh Nguyễn Thị Thu Đông khoá 2003-2006 
 9/2019 
 5.000.000 
 2 
 Công An huyện Krông Ana 
 9/2019 
 02 xe đạp trị giá 4.000.000 
 3 
 Hội khuyến học huyện Krông Ana 
 9/2019 
 400.000 
 4 
 Câu lạc bộ Cầu lông Net Việt 
 7/2019 
 3.000.000 
 5 
  Cựu học sinh khoá 1996-1999 
 7/2019 
 02 ghế đá và 3.000.000 
 6 
 Cựu học sinh khoá 1986-1989 
 7/2019 
 03 ghế đá 
 7 
 Gia đình cô Ngọc Anh Êban 
 6/2019 
 15 suất cơm 
 8 
 Gia đình anh chị Hạnh Phán 
 6/2019 
 1.000.000 
 9 
 Gia đình học sinh Cao Tiểu My, Lớp 12A10 
 6/2019 
 50kg gạo 
 10 
 Gia đình học sinh Hà Duy Anh, Lớp 12A10 
 6/2019 
 1.000.000 
 11 
 Gia đình học sinh Trần Văn Vỹ, Lớp 12A4 
 6/2019 
 1.000.000 
 12 
 Gia đình học sinh Nguyễn Hữu Nhất Long, Lớp 12A8 
 6/2019 
 1.000.000 
 13 
 PGS, TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học SP KT TPHCM 
 6/2019 
 5.000.000 
 14 
 Cán bộ, giảng viên Trường Đại học SPKT TP HCM về coi thi THPT QG 2019 
 6/2019 
 10.700.000 
 15 
 Lớp 12A khoá 2001-2004 (GVCN thầy Trương Minh Đức) kỷ niệm 15 năm ngày ra trường 
 01/05/2019 
 3.000.000 
 16 
 Cựu học sinh Trần Thị Hồng (Khoá 2008-2011) 
 07/01/2019 
 5.000.000 
 17 
 Công ty Bảo hiểm Bảo việt huyện Krông Ana 
 01/10/2018 
 5.000.000 
 18 
 Cựu HS Trần Thị Hồng, lớp 11A4 khóa 2008-2011 
 2018-2019 
 5.000.000 
 19 
 Công ty Bảo Việt Đăk Lăk 
 2018-2019 
 5.000.000 
 20 
 Quỹ khuyến học huyện Krông Ana 
 2018-2019 
 400.000 
 21 
 Du học SSE 
 2018-2019 
 1.500.000 
 22 
 Cựu học sinh khóa 1995-1998, kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. 
 16/06/2018 
 5.000.000 
 23 
 Gia đình thầy Trần Xuân Trường và Cô Hoàng Hương Thảo, giáo viên của trường 
 2017-2018 
 1.000.000 
 24 
 Anh Bùi Ngọc Bình, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT Thành phố Hồ Chí Minh 
 2017-2018 
 5.000.000 
 25 
 Hội CMHS lớp 10A1, 10A8, 11A10 
 2017-2018 
 3 TV (27.000.000) 
 26 
 Đ/c Đào Đức Hiệp, Phó chủ tịch liên đoàn Lao động huyện Krông Ana, cựu học sinh nhà trường đã kết nối các tổ chức hỗ trợ 
 2017-2018 
 11.000.000 
 27 
 Cựu học sinh Nguyễn Thị Thu Đông khóa 2003-2006 và Nguyễn Thị Tuyết Sương cựu học sinh khóa 1999-2002 và Công ty THHH XNK Thủy sản Hải Đăng TP HCM 
 2017-2018 
 10.000.000 
 28 
 Cựu học sinh khóa 1994-1997 kỉ niệm 20 năm ngày ra trường 
 2017-2018 
 8.000.000 + 01 TV (9.000.000)