TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 28 (24/02/20 đến 01/03/20)

Hôm nay là Thứ Ba ngày 25/02/20

Buổi sáng Buổi chiều
- Họp cấp ủy lúc 8 giờ

Tìm

TT
HS
LỚP
N
K
Đ
 1 
 Nguyễn Tiến Dũng 
 12A1 
 2017 
 A 
 28.55 
 2 
 Trần Thị Lan 
 12A1 
 2017 
 B 
 28.25 
 3 
 Đỗ Thanh Bình 
 12A1 
 2017 
 A 
 27.85 
 4 
 Võ Thị Hà 
 12A4 
 2017 
 B 
 27.55 
 5 
 Nguyễn Thị Hải Vân 
 12A1 
 2013 
 B 
 27.5 
 6 
 Nguyễn Đức Lân 
 12A1 
  
 B 
 27.5 
 7 
 Nguyễn Minh Trí 
 12A2 
 2017 
 A 
 27.5 
 8 
 Ngô Thanh Liêm 
 12A1 
 2017 
 A 
 27.45 
 9 
 Phạm Huy Hoàng 
  
 2015 
 A 
 27.25 
 10 
 Phạm Tấn Duy 
 12A1 
 2017 
 B 
 27.1 
 11 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 B 
 27 
 12 
 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
 12A1 
 2013 
 B 
 27 
 13 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 B 
 27 
 14 
 Lê Tôn Bảo 
  
 2015 
 B 
 27 
 15 
 Nguyễn Đăng Quyền 
  
 2015 
 A 
 27 
 16 
 Nguyễn Đức Huy 
 12A1 
 2017 
 A 
 26.8 
 17 
 Nguyễn Thị Bảo Hân 
 12A10 
 2019 
  B0 
 26.65 
 18 
 Võ Quỳnh Mai 
 12A1 
 2017 
 A 
 26.6 
 19 
 Bùi Đặng Hồng Duyên 
 12A10 
 2019 
  B0 
 26.55 
 20 
 Nguyễn Trọng Nhân 
 12A1 
 2013 
 A 
 26.5 
 21 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 A 
 26.5 
 22 
 Phạm Sơn Hải 
 12A1 
 2017 
 C 
 26.5 
 23 
 Nguyễn Thế Phong 
 12A1 
 2018 
 A0 
 26.5 
 24 
 Võ Trung Quân 
 12A1 
 2017 
 A 
 26.45 
 25 
 Trần Thị Thuỳ Trang 
 12A4 
 2017 
 A1 
 26.4 
 26 
 La Ngọc Trung 
 12A1 
 2013 
 b 
 26.25 
 27 
 Nguyễn Ngọc Ánh 
  
 2015 
 A 
 26.25 
 28 
 Nguyễn Diệu Hiền 
  
 2015 
 B 
 26.25 
 29 
 Nguyễn Thị Thanh 
 12A2 
 2017 
 C 
 26.25 
 30 
 Trần Thanh Nam 
  
 2016 
 A 
 26.15 
 31 
 Hoàng Thị Quỳnh Trâm 
 12A1 
 2017 
 B 
 26.1 
 32 
 Trần Thanh Sang 
  
 2016 
 B 
 26.05 
 33 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 A 
 26 
 34 
 Phạm Thị Hoa Tiên 
 12A 
 1997 
 A 
 26 
 35 
 La Ngọc Trung 
 12A1 
 2013 
 a 
 26 
 36 
 Bùi Thị Huyền 
 12a1 
 2014 
 A 
 26 
 37 
 Lê Quang Huy 
  
 2015 
 A 
 26 
 38 
 Nguyễn Giáng My 
  
 2015 
 B 
 26 
 39 
 Mai Phương Anh 
 12A1 
 2017 
 D 
 25.85 
 40 
 Đặng Thị Kiều Trinh 
 12A1 
 2017 
 A 
 25.85 
 41 
 Lương Thị Hằng 
 12A2 
 2017 
 A 
 25.85 
 42 
 Nguyễn Thị Thu Uyên 
 12A1 
 2018 
 A0 
 25.8 
 43 
 Phạm Việt Phong 
 12A4 
 2017 
 A 
 25.75 
 44 
 Văn Thị Kim Dung 
  
 2016 
 B 
 25.7 
 45 
 Nguyễn Thị Phương Thảo 
 12A1 
 2017 
 A 
 25.7 
 46 
 Nguyễn Đức Duy 
 12A1 
 2017 
 B 
 25.65 
 47 
 Hồ Thu Trang 
 12A1 
 2017 
 B 
 25.55 
 48 
 Cao Thị Thu Thủy 
 12A1 
 2013 
 B 
 25.5 
 49 
 Đoàn Mạnh Hùng 
  
 2016 
 A 
 25.45 
 50 
 Nguyễn Hoàng Dương 
 12A1 
 2017 
 A 
 25.35 
 51 
 Đặng Nhật Yến 
  
 2015 
 A1 
 25.25 
 52 
 Lê Duy Long 
 12A1 
 2017 
 A1 
 25.2 
 53 
 Nguyễn Thị Thương 
 12A1 
 2017 
 D 
 25.2 
 54 
 Lại Quốc Huy 
 12A2 
 2017 
 B 
 25.15 
 55 
 Nguyễn Đại Hoàng 
 12A10 
 2019 
 D15 
 25.15 
 56 
 Trần Hải Hoài Ân 
 12A10 
 2019 
  D0 
 25.1 
 57 
 Nguyễn Thị Vy 
 12A2 
 2017 
 B 
 25.05 
 58 
 Lê Thị Hằng Nga 
 12A1 
 2018 
 A0 
 25.05 
 59 
 Hoàng Hồng Sơn 
 12A6 
 2019 
  B0 
 25.05 
 60 
 Nguyễn Thị Thanh Hoa 
 12A10 
 2019 
  B0 
 25.05 
 61 
 Vũ Thị Trang 
 12A6 
 2019 
  D0 
 25.05 
 62 
 Huỳnh Thị Minh Hằng 
 12A1 
 2011 
 B 
 25 
 63 
 Nguyễn Thị Thu Hạnh 
 12A2 
 2011 
 B 
 25 
 64 
 Nguyễn Thị Thu Hiền 
 12A 
 2007 
 A 
 25 
 65 
 Nguyễn Đức Lân 
 12a1 
 2013 
 A 
 25 
 66 
 Nguyễn Trọng Nhân 
 12A1 
 2013 
 B 
 25 
 67 
 Bùi Ái Hoàng Duyên 
  
 2015 
 A 
 25 
 68 
 Lê Thị Mỹ Hạnh 
  
 2015 
 B 
 25 
 69 
 Nguyễn Thanh Hùng 
  
 2015 
 A 
 25 
 70 
 Phùng Thị Kiều Trinh 
  
 2015 
 C 
 25 
 71 
 Phạm Hữu Phúc 
 12A10 
 2019 
  A1 
 25 
 72 
 Nguyễn Thị Tiển 
 12A2 
 2017 
 A 
 24.95 
 73 
 Đỗ Thị Thắm 
 12A7 
 2017 
 A 
 24.95 
 74 
 Hồ Thị Như Quỳnh 
 12A1 
 2017 
 A1 
 24.9 
 75 
 Trần Quốc Khánh 
 12A4 
 2017 
 A 
 24.9 
 76 
 Nguyễn Thị Ngọc Tuệ 
 12A4 
 2017 
 B 
 24.9 
 77 
 Lưu Khánh Vĩnh 
  
 2016 
 A 
 24.85 
 78 
 Vũ Đình Thụ 
 12A2 
 2017 
 A 
 24.85 
 79 
 Huỳnh Huy Hoàng 
 12A10 
 2019 
  A0 
 24.85 
 80 
 Phan Minh Hưng 
 12A1 
 2017 
 A 
 24.8 
 81 
 Phạm Đình Quang 
 12A3 
 2017 
 A 
 24.8 
 82 
 Hồ Đăng Vinh 
 12A4 
 2017 
 A 
 24.8 
 83 
 Nguyễn Văn Tuấn 
 12A1 
 2013 
 A 
 24.75 
 84 
 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 
  
 2015 
 B 
 24.75 
 85 
 Nguyễn Đức Mạnh 
  
 2015 
 A 
 24.75 
 86 
 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 
  
 2015 
 B 
 24.75 
 87 
 Phạm Thị Thuỳ Trang 
  
 2015 
 C 
 24.75 
 88 
 Vũ Thị Huyền 
 12A1 
 2017 
 A1 
 24.75 
 89 
 Lê Thị Thương 
 12A1 
 2017 
 A 
 24.75 
 90 
 Vũ Văn Minh 
 12A4 
 2017 
 A 
 24.75 
 91 
 Trần Thị Hạnh 
 12A1 
 2017 
 B 
 24.7 
 92 
 Nguyễn Phúc Nghĩa 
  
 2016 
 A 
 24.65 
 93 
 Trần Ngọc Hoàng Nguyên 
 12A1 
 2017 
 D 
 24.65 
 94 
 Trần Nhật Huy 
 12A5 
 2017 
 A 
 24.65 
 95 
 Hoàng Đình Tuấn 
  
 2016 
 B 
 24.6 
 96 
 Trần Ngọc Nguyên 
 12A3 
 2017 
 B 
 24.6 
 97 
 Nguyễn Thị Hương 
 12A2 
 2011 
 A 
 24.5 
 98 
 Cao Thị Thu Thủy 
 12A1 
 2013 
 A 
 24.5 
 99 
 Cao Xuân Nhật 
 12a12 
 2014 
 B 
 24.5 
 100 
 Lê Trọng Hòa 
 12a1 
 2014 
 A 
 24.5 
TT
CÁ NHÂN/TỔ CHỨC
THỜI ĐIỂM
TIỀN/TẶNG PHẨM
 1 
 Cựu học sinh Nguyễn Thị Thu Đông khoá 2003-2006 
 9/2019 
 5.000.000 
 2 
 Công An huyện Krông Ana 
 9/2019 
 02 xe đạp trị giá 4.000.000 
 3 
 Hội khuyến học huyện Krông Ana 
 9/2019 
 400.000 
 4 
 Câu lạc bộ Cầu lông Net Việt 
 7/2019 
 3.000.000 
 5 
  Cựu học sinh khoá 1996-1999 
 7/2019 
 02 ghế đá và 3.000.000 
 6 
 Cựu học sinh khoá 1986-1989 
 7/2019 
 03 ghế đá 
 7 
 Gia đình cô Ngọc Anh Êban 
 6/2019 
 15 suất cơm 
 8 
 Gia đình anh chị Hạnh Phán 
 6/2019 
 1.000.000 
 9 
 Gia đình học sinh Cao Tiểu My, Lớp 12A10 
 6/2019 
 50kg gạo 
 10 
 Gia đình học sinh Hà Duy Anh, Lớp 12A10 
 6/2019 
 1.000.000 
 11 
 Gia đình học sinh Trần Văn Vỹ, Lớp 12A4 
 6/2019 
 1.000.000 
 12 
 Gia đình học sinh Nguyễn Hữu Nhất Long, Lớp 12A8 
 6/2019 
 1.000.000 
 13 
 PGS, TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học SP KT TPHCM 
 6/2019 
 5.000.000 
 14 
 Cán bộ, giảng viên Trường Đại học SPKT TP HCM về coi thi THPT QG 2019 
 6/2019 
 10.700.000 
 15 
 Lớp 12A khoá 2001-2004 (GVCN thầy Trương Minh Đức) kỷ niệm 15 năm ngày ra trường 
 01/05/2019 
 3.000.000 
 16 
 Cựu học sinh Trần Thị Hồng (Khoá 2008-2011) 
 07/01/2019 
 5.000.000 
 17 
 Công ty Bảo hiểm Bảo việt huyện Krông Ana 
 01/10/2018 
 5.000.000 
 18 
 Cựu HS Trần Thị Hồng, lớp 11A4 khóa 2008-2011 
 2018-2019 
 5.000.000 
 19 
 Công ty Bảo Việt Đăk Lăk 
 2018-2019 
 5.000.000 
 20 
 Quỹ khuyến học huyện Krông Ana 
 2018-2019 
 400.000 
 21 
 Du học SSE 
 2018-2019 
 1.500.000 
 22 
 Cựu học sinh khóa 1995-1998, kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. 
 16/06/2018 
 5.000.000 
 23 
 Gia đình thầy Trần Xuân Trường và Cô Hoàng Hương Thảo, giáo viên của trường 
 2017-2018 
 1.000.000 
 24 
 Anh Bùi Ngọc Bình, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT Thành phố Hồ Chí Minh 
 2017-2018 
 5.000.000 
 25 
 Hội CMHS lớp 10A1, 10A8, 11A10 
 2017-2018 
 3 TV (27.000.000) 
 26 
 Đ/c Đào Đức Hiệp, Phó chủ tịch liên đoàn Lao động huyện Krông Ana, cựu học sinh nhà trường đã kết nối các tổ chức hỗ trợ 
 2017-2018 
 11.000.000 
 27 
 Cựu học sinh Nguyễn Thị Thu Đông khóa 2003-2006 và Nguyễn Thị Tuyết Sương cựu học sinh khóa 1999-2002 và Công ty THHH XNK Thủy sản Hải Đăng TP HCM 
 2017-2018 
 10.000.000 
 28 
 Cựu học sinh khóa 1994-1997 kỉ niệm 20 năm ngày ra trường 
 2017-2018 
 8.000.000 + 01 TV (9.000.000)