Quy chế_Ban chỉ đạo_Kế hoạch công khai

Xem: Tải:

Danh mục Sách giáo khoa lớp 10, 11 năm học 2023-2024(THPT Krông Ana)

Xem: Tải:

Công khai đội ngũ

Xem: Tải:

Công khai chất lượng giáo dục thực tế

Xem: Tải:

Công khai cam kết chất lượng giáo dục nhà trường

Xem: Tải:

Công khai danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2022-2023

Xem: Tải:

Công khai thu-chi ngân sách Quý 2 năm 2023(6 tháng đầu năm 2023)

Xem: Tải:

Tài liệu phổ biến tại phòng thi

Xem: Tải:

Video nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp năm 2023

Xem: Tải:

Thông báo trực cơ quan

Xem: Tải: