Thông báo về việc xem Điểm xét tuyển sinh vào lớp 10(Thứ tư, ngày 9/6/2021)

Xem: Tải:


 

THÔNG BÁO

Để đảm bảo công tác phòng dịch, học sinh xem Điểm xét tuyển sinh vào 10 năm học 2021-2022 tại trang Website:

http://c3krongana.daklak.edu.vn/

không đến trường xem